CTKM khi mua Điều hòa tại Điện Máy Đà Nẵng 2021

Máy 1.0 HP Quà tặng trị giá 850.000 gồm

  • Công lắp đặt: 300.000đ
  • 3m ống đồng: 450.000đ
  • 3m ống nước, dây điện: 100.000đ

Máy 1.5 HP Quà tặng trị giá 1.050.000 gồm

  • Công lắp đặt: 350.000đ
  • 3m ống đồng: 600.000đ
  • 3m ống nước, dây điện: 100.000đ

Máy 2.0 HP Quà tặng trị giá 1.250.000 gồm

  • Công lắp đặt: 400.000đ
  • 3m ống đồng: 750.000đ
  • 3m ống nước, dây điện: 100.000đ