Chính sách thanh toán

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

1. Tài khoản doanh nghiệp
  • STK: 115002669884
  • Tại ngân hàng VietinBank – CN Bắc Đà Nẵng
  • Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bắc Nguyễn
2. Tài khoản:
  • Ngân hàng BIVD, Chi Nhánh Đà Nẵng
  • Số tài khoản : ‎‎5601.0000.921.228
  • Tên tài khoản : Nguyễn Ngô Hoài Bắc

3. Tài khoản:

  • Ngân hàng Vietcombank
  • Số tài khoản: 9918.198.986
  • Tên tài khoản : Nguyễn Ngô Hoài Bắc